Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2013

8721 afb5 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamicarose micarose
6837 7fd9 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamicarose micarose
Reposted fromzielono zielono viamicarose micarose
9321 4068 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
GDYBY BYŁ, A NIE BYWAŁ...
— ~
Reposted fromaggape aggape viatulipanowa tulipanowa
O czym myślisz o trzeciej nad ranem?
Reposted fromCOCOwhatever COCOwhatever viatulipanowa tulipanowa

na obecną chwile wystarczyłby mi tylko spacer z Tobą.

Reposted fromthesmajl thesmajl viatulipanowa tulipanowa
2555 2414 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatulipanowa tulipanowa
kochałem ją nawet wtedy, gdy jej nienawidziłem
— kocha, lubi, szanuje
7600 ba5b 390
9927 4ebf 390
czas zacząć od nowa
teraz
Reposted fromindywidualistkaaa indywidualistkaaa
6921 7a57 390
Reposted fromindywidualistkaaa indywidualistkaaa
7868 b073 390
Reposted fromClary Clary
7843 c4bf 390
Reposted fromClary Clary
9216 3244 390
Reposted fromClary Clary
7080 b044 390
Reposted fromClary Clary
7476 5477 390
Reposted fromrisky risky viaClary Clary
5119 8b10 390
Reposted fromClary Clary
Uwielbiam facetów, którzy mają twardy, męski głos, pociągające perfumy i szacunek do swojej matki, tak mocny, że za nic w świecie nie pozwoliliby jej skrzywdzić.
— aggape
Reposted fromaggape aggape viaClary Clary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl